Energieffektivitet

I Westenergys anläggning kan man på ett effektivt, säkert och rent sätt tillvarata energin i avfallet
Westenergy omvandlar ditt brännbara avfall till energi som lyser upp ditt hem och värmer ditt hus.


Besök oss!

Avfallsförbränningsanlägg-ningen är öppen för besökare  och besöken är avgiftsfria.
Läs mer »

Westenergy Oy Ab äger och driver en modern avfallsförbränningsanläggning som utnyttjar källsorterat och brännbart avfall som bränsle. Anläggningen ligger i Korsholm nära Vasa och stod klar 2012.

Westenergys anläggning utgör ett komplement till den befintliga avfallshanteringen. Anläggningen tillvaratar energin i det avfall som inte lämpar sig för återvinning på ett effektivt, säkert och miljövänligt sätt.

Samarbetspartnern Vasa Elektriska Ab använder den ånga som anläggningen producerar för att producera el och fjärrvärme. På anläggningen produceras fjärrvärme som täcker över en tredjedel av det totala fjärrvärmebehovet i Vasa.

Anläggningen ägs av de kommunala avfallsbolagen Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab och Vestia Oy. Inom verksamhetsområdet bor mer än
400 000 människor.

Aktuellt

10.06.2019 En ny medlem i Westenergys ägarfamilj

Westenergys målmedvetna arbete för att förbättra anläggningens användningsgrad och effektivitet har möjliggjort en utvidgning av företagets ägarbas. Nu ansluter sig Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy till den grupp av cirkulärekonomiexperter som utgör Westenergys ägare. Tillsammans med sina ägare har Westenergy nu goda förutsättningar att ta sig an de framtida utmaningar som cirkulär ekonomin står inför, samtidigt som man skapar en renare och mer hållbar framtid.

Du kan läsa hela pressmeddelanden här.

Läs alla »