Öppenhet

Westenergys avfallsförbränningsanläggning är öppen för besökare
Westenergy omvandlar ditt brännbara avfall till energi som lyser upp ditt hem och värmer ditt hus.


Besök oss!

Avfallsförbränningsanlägg-ningen är öppen för besökare  och besöken är avgiftsfria.
Läs mer »

Westenergy Oy Ab äger och driver en modern avfallsförbränningsanläggning som utnyttjar källsorterat och brännbart avfall som bränsle. Anläggningen ligger i Korsholm nära Vasa och stod klar 2012.

Westenergys anläggning utgör ett komplement till den befintliga avfallshanteringen. Anläggningen tillvaratar energin i det avfall som inte lämpar sig för återvinning på ett effektivt, säkert och miljövänligt sätt.

Samarbetspartnern Vasa Elektriska Ab använder den ånga som anläggningen producerar för att producera el och fjärrvärme. På anläggningen produceras fjärrvärme som täcker över en tredjedel av det totala fjärrvärmebehovet i Vasa.

Anläggningen ägs av de kommunala avfallsbolagen Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab och Vestia Oy. Inom verksamhetsområdet bor mer än
400 000 människor.

Aktuellt

16.10.2018 ReThink-seminariet om cirkular ekonomi på Westenergy 19.11.

Seminariet ReThink med temat cirkulär ekonomi arrangeras på Westenergy 19.11. Syftet med seminariet är att öka medvetenheten hos företag och beslutsfattare om vilka image- och konkurrensfördelar företagen kan uppnå med ett helhetstänk om cirkulär ekonomi. På seminariet inleds dessutom diskussionen om vilken roll kommunerna och staden kan ha i att skapa en gynnsam miljö och strukturer för cirkulär ekonomi så att företag har verkliga förutsättningar att bygga upp lönsam affärsverksamhet genom cirkulär ekonomi. Seminariet arrangeras av Westenergy och Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs projekt Cirkulär ekonomi Korsholm tillsammans med Vasa universitets projekt Share.

Anmäl dig via den här länken.
Pressmeddelanden och programmet finns här.


Läs alla »