Sertifikaatit

YHTIÖ  |   YHTEYSTIEDOT  |   JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Johtamisjärjestelmä

Westenergyn johtamisjärjestelmä yhdistää laatu-, ympäristö- sekä työturvallisuus- ja työterveysjärjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi. Johtamisjärjestelmän avulla pyrimme yhtenäistämään toimintatapoja, kehittämään toiminnan kokonaisvaltaista laatua sekä hallitsemaan ympäristöä kuormittavia tekijöitä ja parantamaan työturvallisuus- ja työterveystoimintamme tasoa. Westenergylle on myönnetty laatu-, ympäristö- sekä työturvallisuus- ja työterveyssertifikaatit joulukuussa 2015. 

 

Lue lisää järjestelmäsertifionnoista. 

Westenergyn laatu-, ympäristö- ja TTT-politiikka

Westenergy Oy Ab tarjoaa jätteenkäsittelypalvelua yksinomaan omistajayhtiöilleen. Sitoudumme jatkuvasti parantamaan ja kehittämään toimintamme laatua ja kustannustehokkuutta.

Tunnistamme toimintamme ympäristönäkökohdat sekä työhön että työympäristöön liittyvät riskit. Hyödynnämme näitä tietoja toimintamme kehittämisessä henkilöstön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä ympäristön kuormittumisen ehkäisemisessä.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä solmimiamme sopimuksia.

Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä alaa ja soveltamassa parhaita käytäntöjä ja tekniikoita laitoksellamme.

Edellytämme kaikkien yhteistyökumppaneidemme sitoutumista Westenergy Oy Ab:n laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Raportoimme sidosryhmillemme laatu-, ympäristö-, terveys- ja työturvallisuusasioiden kehittymisestä pääasiassa vuosikertomuksessa.